MEDINFO o.z.

Občianské združenie MEDINFO vzniklo v roku 2013 a sme dobrovoľné, nezávislé, nepolitické a neziskové združenie. Naše združenie sa zameriava najmä na cieľovú skupinu seniorov.

Medzi naše hlavné záujmy a činnosti patrí:

  1. Poskytovanie konzultácií ohľadom dietologického stravovania pre občanov postihnutých cukrovkou, vysokým krvným tlakom, zvýšenými hladinami cholesterolu, občanov s nadváhou.
  2. Propagovanie zdravého životného štýlu so zameraním na seniorov.
  3. Tvorba vzdelávacích materiálov pri poruchách látkovej premeny a výživy.
  4. Psychologické poradenstvo pre občanov trpiacich metabolickým syndrómom a ich rodinných príslušníkov.
  5. Právne aspekty zdravej výživy.
  6. Vzdelávanie, príprava a organizácia školení a seminárov – prevencia srdcovo- cievnych ochorení, v spolupráci s klubmi seniorov.
  7. Aktívne vyhľadávanie porúch metabolizmu v skupine seniorov.
  8. Monitorovanie cukrovky a krvného tlaku pomocou prístrojov.
  9. Poradenstvo pri pohybovej aktivite pre seniorov.

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam v oblasti medicíny a práce s ľuďmi, je spolupráca s nami veľkým prínosom pre Vaše zdravie, životný štýl a v neposlednom rade pre vašu vnútornú pohodu. Prednášky budú zostavované tímom odborníkov venujúcich sa problematike metabolických chorôb a zdravej výžive.

  • Harmonogram prednášok a zaujímavé články budú uverejnené  sekcii: blog MEDINFO o.z.

Kontakt:

MEDINFO o.z
Adresa: Hutnícka 16, Košice
IČO: 42320453

Telefón:
e-mail: mediinfo.združenie@gmail.com